Επιστροφές

• Επιστροφές προϊόντων θα πρέπει να γίνονται μέσα σε 30 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου και μόνο μετά από συνεννόηση με την εταιρεία.

• Εμπορεύματα προς επιστροφή κατεστραμμένα λόγω κακής μεταχείρισης δεν θα γίνονται δεκτά.

• Τα εμπορεύματα μεταφέρονται με χρέωση και ευθύνη του πελάτη.

• Για κάθε διαφορά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης,